01.03 TCP/IP dalījums slāņos

TCP/IP protokolu stekā ir visdažādākie protokoli. Attēls 1.4 parāda dažus no papildu protokoliem, par ko runāsim šajā grāmatā. 

#pic("f_1_4.gif", "300") Attēls 1.4: Dažādi protokoli dažādos TCP/IP līmeņos.

TCP un UDP ir dominējošie transporta protokoli. Abi balstās uz IP kā tīkla slāni. TCP piegādā uzticamu transporta slāni neraugoties uz to, ka pats TCP izmanto neuzticamu servisu (IP). TCP darbība aprakstīta nodaļās 17, 18, 19, 20, 21 un 22. Pēc tam apskatām dažus TCP lietotes:

UDP sūta un saņem paketes lietotņu vajadzībām. Pakete ir informācijas vienība (t.i. zināms skaits baitu informācijas, ko nosaka paketes sūtītājs), kas ceļo no sūtītāja pie saņēmēja. Atšķirībā no TCP, UDP ir neuzticams. Nav garantijas, ka pakete jebkad sasniegs galapunktu. 11.nodaļa aplūko UDP, un pēc tam 14.nodaļa (domēnvārdu sistēma, DNS), 15.nodaļa (Triviālais failu pārsūtīšanas protokols, TFTP) un 16.nodaļa (sāknēšanas protokols, BOOTP) ir dažas aplikācijas, kuras lieto UDP. Arī SNMP (vienkāršais tīklu pārvaldības protokols) izmanto UDP, bet tā kā tas saistīts ar daudziem citiem protokoliem, mēs tā apspriešanu atliekam līdz 25.nodaļai.

IP ir galvenais protokols tīkla slānī. To izmanto gan TCP gan UDP. Katrs gabals ar TCP vai UDP datiem, kas tiek pārsūtīts Internetā iet cauri IP slānim abos sistēmas galos un arī katrā maršrutētājā starp tiem. #picref("f_1_4.gif", "1.4. attēlā") mēs parādām lietotni, kura IP izmanto tieši. Tā ir reta, bet iespējama parādība. Sādi tika implementēti daži vecāki maršrutēšanas protokoli. Arī - ir iespējams eksperimentēt ar jauniem transporta slāņa protokoliem, izmantojot šo iespēju. 3.nodaļa aplūko IP, bet dažas detaļas jāpietaupa vēlākām nodaļām, kur to apspriešanai ir vairāk jēgas. 9.nodaļa un 10.nodaļa aplūko to, kā IP veic maršrutēšanu.

ICMP ir papildinājums protokolam IP. To izmanto IP slānis, lai apmainītos ar kļūdu ziņojumiem un citu svarīgu informāciju ar IP slāni - to nosūtot citai mītnei vai maršrutētājam. 6.nodaļa aplūko ICMP detalizēti. Lai gan ICMP galvenokārt izmanto pats IP protokols, tam piekļūt var arī lietotnes. Patiesi, mēs redzēsim, ka divi populāri diagnostikas rīki ping un traceroute (7.nodaļa un 8.nodaļa) abi izmanto ICMP. 

IGMP ir Interneta Grupu pārvaldības protokols. To izmanto multiraidei - nosūtot UDP paketi vairākām mītnēm. Aprakstīsim apraides (t.i. UDP paketes sūtīšanu katrai mītnei noteiktā tīklā) un multiraides vispārīgās īpašības 12.nodaļā un pēc tam aprakstīsim pašu IGMP 13.nodaļā

ARP (adrešu noteikšanas protokols) un RARP (reversais adrešu noteikšanas protokols) ir specializēti protokoli, ko izmanto tikai noteiktu tipu tīklu interfeisi (piemēram Ethernet's un token-ring's), lai pārveidotu IP slāņa adreses par tām adresēm, ko izmanto tīkla interfeisā. Šie protokoli doti attiecīgi 4.nodaļā un 5.nodaļā

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/03/15 23:04
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts