07. Ping programma

07.01 Ievads

Vārds "ping" ir aizgūts no eholota darbības - ar skaņas palīdzību atrast objektus. Ping programmu uzrakstījis Mike Muuss, un tā pārbauda, vai mītne ir sasniedzama. Programma sūta ICMP atbalss pieprasījuma ziņojumu mītnei, sagaidot ICMP atbalss atbildi. #picref("f_6_3.gif", "6.3.attēls") uzskaita visus ICMP ziņojumu tipus. 

Parasti, ja nevar nopingot kādu mītni, nevarēs arī tam pieslēgties ar Telnet vai FTP. UN otrādi, ja Telnets nestrādā, Ping bieži ir izejas punkts, lai noskaidrotu problēmu. Ping arī izmēra turp-un-atpakaļ ceļa laiku, ļaujot aptuveni uzzināt, cik "tālu" šī mītne ir. 

Šajā nodaļā mēs lietosim Ping kā diagnostikas rīku, kā arī, lai tālāk pētītu ICMP. Ping arī dod iespēju pārbaudīt IP "record route" un "timestamp" opcijas. 2.nodaļa [Stevens 1990] grāmatā dod ping programmas izejas tekstu. 

Pirms daudziem gadiem varēja apgalvot, ka nepingojams hosts nav sasniedzams ar Telnet vai FTP. Līdz ar pieaugošu drošību Internetā, piemēram, attiecībā uz maršrutētājiem, kuri glabā piekļuves sarakstus vai ugunsmūru vārtejām, šāds apgalvojums vairs nav spēkā. Dotās mītnes sasniedzamība var būt atkarīga ne vien no sasniedzamības IP slāņa nozīmē, bet arī no lietotā protokola un portu numuriem. Ping var uzrādīt mītni kā nesasniedzamu, tomēr var gadīties, ka nostrādā, piemēram, Telnet uz 25.portu (pasta serveri).

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/03/21 09:48
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts