TCP/IP zīmējumos

Grāmatas TCP/IP Illustrated by W. Richard Stevens fragmentu tulkojums. Fragmentu tulkošana un adaptācija veikta atbilstoši fair use vadlīnijām. Mērķis - iepazīt TCP/IP protokolus un latviešu tīklošanās terminus un sagatavot priekšnoteikumus, lai R.Stīvensa 1993.g. veiktos eksperimentus varētu atkārtot mūsdienu operētājsistēmās.

Vāka zīmējumi

Priekšvārds

Grāmatas organizācija   Lasītāji   Testēšanai lietotās sistēmas   Tipogrāfiskie apzīmējumi   Pateicības

01. Ievads

01.02. Tīklu slāņi   01.03. TCP/IP dalījums slāņos   01.04. Interneta adreses   01.05. Domēnvārdu sistēma   01.06. Iekapsulēšana   01.07. Demultipleksēšana   01.08. Klienta-servera modelis   01.09. Portu numuri   01.10. Standartizācijas process   01.11. RFC dokumenti   01.12. Vienkārši standarta servisi   01.13. Par vārdu 'Internets'   01.14. TCP/IP implementācijas   01.15. Lietojumbibliotēkas   01.16. Tīkls testēšanai   01.17. Kopsavilkums

02. Datu posma slānis

03. IP - Interneta Protokols

03.02. IP sākumposms   03.03. IP maršrutēšana   03.04. Apakštīklu adresācija   03.05. Apakštīkla maska   03.06. IP adrešu speciālgadījumi   03.07. Apakštīkla piemērs   03.08. 'ifconfig' komanda   03.09. 'netstat' komanda   03.10. IP nākotne   03.11. Kopsavilkums

04. ARP - Adrešu noteikšanas protokols

05. RARP - Reversais adrešu noteikšanas protokols

06. ICMP - Interneta vadības ziņojumu protokols

06.02. ICMP ziņojumu tipi   06.03. ICMP adreses maskas pieprasījums un atbilde   06.04. ICMP laikspiedoga pieprasījums un atbilde   06.05. ICMP nesasniedzamā porta kļūda   06.06. ICMP ziņojumu apstrāde 4.4BSD vidē   06.07. Kopsavilkums

07. ping programma

08. traceroute programma

09. IP maršrutēšana

09.02. Maršrutēšanas principi   09.03. ICMP nesasniedzamas mītnes un nesasniedzama tīkla kļūdas   09.04. Pārsūtīt vai nepārsūtīt   09.05. ICMP virzienmaiņas kļūdas   09.06. Maršrutētāju atklāšanas ziņojumi protokolā ICMP   09.07. Kopsavilkums

10. Dinamiskie maršrutēšanas protokoli

10.02. Dinamiska maršrutēšana   10.03. UNIX'a maršrutēšanas dēmoni   10.04. RIP: Maršrutēšanas informācijas protokols   10.05. RIP 2.versija   10.06. OSPF: Open Shortest Path First   10.07. BGP: Robežas vārteju protokols   10.08. CIDR: Bezklašu starpdomēnu maršrutēšana   10.09. Kopsavilkums

11. UDP - Lietotāja pakešu protokols

11.02. UDP sākumposms   11.03. UDP kontrolsumma   11.04. Vienkāršs piemērs   11.05. IP fragmentācija   11.06. ICMP nesasniedzamības kļūda (vajadzīga fragmentācija)   11.07. Ceļa MTU noteikšana izmantojot 'traceroute'   11.08. Ceļa MTU noteikšana ar UDP   11.09. Mijiedarbība starp UDP un ARP   11.10. Lielākais UDP datagrammas izmērs   11.11. ICMP avota remdēšanas kļūda   11.12. UDP servera projektējums   11.13. Kopsavilkums

12. Apraide un multiraide

13. IGMP - Interneta grupu pārvaldības protokols

14. DNS - Domēnvārdu sistēma

15. TFTP - Triviāls failu pārsūtīšanas protokols

16. BOOTP - Sāknēšanas protokols

17. TCP - Pārraides vadības protokols

18. TCP konekciju veidošana un beigšana

19. TCP interaktīvā datu plūsma

20. TCP masveida datu plūsma

21. TCP noildze un atkārtota pārraide

22. TCP noturības taimeris

23. TCP dzīves ilguma taimeris

24. TCP veiktspēja

24.02. Ceļa MTU atrašana   24.03. Garas resnās caurules   24.04. Loga mērogošanas opcija   24.05. Laikspiedoga opcija   24.06. PAWS - aizsardzība pret virknes numuru aptīšanos   24.07. T/TCP - TCP paplašinājums transakcijām   24.08. TCP veiktspēja   24.09. Kopsavilkums

25. SNMP - Vienkāršs tīkla pārvaldības protokols

26. telnet un rlogin

27. FTP - Failu pārsūtīšanas protokols

28. SMTP - Vienkāršs pasta pārsūtīšanas protokols

29. NFS - Tīkla failu sistēma

30. Citas TCP/IP lietotnes

Pielikums A: tcpdump lietotne

Pielikums B: Datoru pulksteņi

Pielikums C: sock programma

Pielikums D: Dažu vingrinājumu atrisinājumi

Pielikums E: Konfigurējamas TCP/IP opcijas

Pielikums F: Pirmkodu pieejamība

Pielikums G: Saīsinājumi

Bibliogrāfija

Grāmatas "TCP/IP Illustrated" oriģinālteksts

    

Shortcuts