19. TCP interaktīvā datu plūsma

19.01 Ievads

Iepriekšējā nodaļā tika aplūkota TCP konekciju veidošana un pārtraukšana. Tagad aplūkosim datu pārsūtīšanu, izmantojot TCP. 

TCP trafika pētījumi, piemēram, [Caceres et al. 1991], parasti konstatē, ka pēc pakešu skaita, apmēram puse no visiem TCP segmentiem satur masveida datus (FTP, e-pasts, Usenet ziņas) un otra puse satur interaktīvos datus (Telnet, Rlogin, piemēram). Savukārt, pēc baitu daudzuma attiecība ir apmēram 90% priekš masveida datiem un 10% interaktīvajiem datiem, jo masveida datiem segmenti mēdz būt pilna izmēra (parasti tie satur 512 baitus ar lietotāju datiem), toties interaktīvie dati ir daudz mazāki. (Augšminētais pētījums noskaidroja, ka 90% no telnet un rlogin paketēm satur mazāk par 10 baitiem ar lietotāja datiem.)

TCP, acīmredzot, tiek galā ar abu tipu datiem, bet katrā no gadījumiem piedalās citādi algoritmi. Šajā nodaļā aplūkosim interaktīvo datu pārsūtīšanu, lietojot rlogin aplikāciju. Redzēsim kā darbojas novēlotie apstiprinājumi, un kā Nagle algoritms samazina mazu pakešu skaitu lielizmēra tīklos. Šie paši algoritmi ir spēkā arī telnet gadījumā. Nākamajā nodaļā aplūkosim masveida datu pārsūtīšanu.

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/03/21 20:01
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts