16. BOOTP - Sāknēšanas protokols

16.1 Ievads

5.nodaļā aprakstījām kā bezdiska sistēma, nezinot savu IP adresi, var noteikt savu IP adresi, izmantojot RARP protokolu sāknēšanas laikā. RARP piemīt divas problēmas: 

  • Vienīgais, ko var uzzināt ir IP adrese, 
  • Tā kā RARP izmanto datu posma slāņa apraidi, maršrutētāji RARP pieprasījumus tālāk neizplata, t.i. katrā fiziskajā tīklā vajadzīgs atsevišķs RARP serveris. 

Šī nodaļa apraksta alternatīvu metodi, kā bezdiska sistēmai sāknēties, ko sauc par sāknēšanas protokolu jeb BOOTP. BOOTP izmanto UDP un parasti strādā kopā ar TFTP (15.nodaļa). RFC 951 [Croft and Gilmore 1985] ir oficiālā specifikācija protokolam BOOTP, kopā ar skaidrojumiem, kas doti RFC 1542 [Wimer 1993].

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/03/22 11:27
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts