17. TCP - Pārraides vadības protokols

17.01 Ievads

Šajā nodaļā dots TCP servisu pārskats, ko var izmantot aplikāciju slānis. Aplūkojam arī laukus TCP sākumposmā. Turpmākajās nodaļās sīkāk aplūkosim visus šos sākumposmu laukus, pamazām iepazīstoties ar to, kā TCP strādā. 

Mūsu apraksts protokolam TCP sākas šajā nodaļā un turpinās septiņu nodaļu garumā. 18.nodaļa apraksta kā izveido un pabeidz TCP savienojumu, un 19.nodaļa un 20.nodaļa aplūko parastu datu pārsūtīšanu, gan interaktīvai lietošanai (piemēram, attālināts logins), gan masveida datiem (piemēram failu pārsūtīšana). 21.nodaļa apraksta TCP noildzes un atkalsūtīšanas mehānismu, kam seko vēl divi citi TCP taimeri 22.nodaļā un 23.nodaļā. Visbeidzot, 24.nodaļa apskata jaunākas TCP funkcijas un TCP veiktspēju. 

Sākotnējā TCP specifikācija ir RFC 793 [Postel 1981c], lai gan dažas kļūdas šajā RFC ir izlabotas vēlākos RFC saistībā ar hostu prasībām (Host Requirements). 

Vingrinājumi

17.1
Esam aplūkojuši sekojošus pakešu formātus, katram no kuriem atbilstošajā hederī ir kontrolsumma: IP, ICMP, IGMP, UDP un TCP. Katram no minētajiem protokoliem, aprakstīt, kuru IP datagrammas daļu kontrolsumma pārklāj un vai kontrolsumma ir obligāta vai nē.
17.2
Kādēļ visi Interneta protokoli, ko esam apsprieduši (IP, ICMP, IGMP, UDP, TCP) klusi izmet ienākošu paketi, kurā ir kontrosummas kļūda?
17.3
TCP nodrošina baitu plūsmas servisu, kur starp sūtītāju un saņēmēju nepastāv ierakstu robežas. Kā lietotnes var nodrošināt pašas savus ierakstu iezīmes?
17.4
Kādēļ avota un galapunkta portu numuri ir TCP sākumposma pašā sākumā?
17.5
Kādēļ TCP galvenei ir galvenes garuma lauks, bet UDP galvenē (#picref("f_11_2.gif", "11.2.attēlā")) tāda lauka nav?

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/03/21 16:28
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts