Lasītāji

Šī grāmata ir pašpietiekama un tai nav vajadzīgas priekšzināšanas par tīklošanos vai TCP/IP. Lasītājiem, kuriem interesē atsevišķi jautājumi, piedāvājam daudzskaitlīgas literatūras atsauces. 

Šo grāmatu var lietot vairākos veidos. To var izmantot kā pašmācību uzziņas līdzekli un apgūt no sākuma līdz beigām, ja kādu interesē visas TCP/IP protokolu komplekta nianses. Lasītāji, kuriem jau ir TCP/IP priekšzināšanas varētu vēlēties kaut ko izlaist un sākt ar 07.nodaļu, pēc tam turpinot ar tām nodaļām, kuras viņus interesē. Nodaļu beigās ir doti vingrinājumi un vairumam no tiem atrisinājumi doti Pielikumā D. Tas tiek darīts, lai palielinātu grāmatas kā pašmācību uzziņu līdzekļa noderīgumu. 

Ja šo izmanto kā daļu viena vai divu semestru kursam par datortīkliem, uzmanību jākoncentrē uz IP (03.nodaļa un 09.nodaļa), UDP (11.nodaļa) un TCP (no 17.nodaļas līdz 24.nodaļai), iekļaujot arī dažas lietojumu nodaļas.

Grāmata satur daudzskaitlīgas norādes uz citām savām sadaļām kā arī izsmeļošu priekšmetu rādītāju, lai atsevišķās nodaļas varētu studēt arī atsevišķi. Visu saīsinājumu sarakstu, ko izmanto grāmatā līdz ar tiem atbilstošo pilno nosaukumu sarakstu var atrast aizmugurējā vāka iekšpusē. 

Ja jums ir pieeja tīklam, ir ieteicams iegūt programmatūru, ko izmanto šajā grāmatā (Pielikums F) un veikt patstāvīgus eksperimentus. Eksperimentēšana ar protokoliem ir gan aizraujoša, gan arī sniedz pilnīgākas zināšanas. 

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/05/14 18:31
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts