03.09. 'netstat' komanda

netstat(1) komanda arī sniedz informāciju par interfeisiem sistēmā. Karodziņš -i drukā interfeisu informāciju un karodziņš -n drukā IP adreses nevis mītņu vārdus.

 
sun % netstat -in
Name  Mtu  Net/Dest    Address    Ipkts  Ierrs Opkts Oerrs Collis Queue
le0  1500 140.252.13.32 140.252.13.33 67719  0   92133  0   1    0
sl0  552  140.252.1.183 140.252.1.29  48035  0   54963  0   0    0
lo0  1536 127.0.0.0   127.0.0.1   15548  0   15548  0   0    0

Šī komanda drukā katra intefeisa MTU, ievades pakešu skaitu, ievades kļūdas, izvades paketes, izvades kļūdas, sadursmes un pašreizējo izvades rindas garumu. 

Atgriezīsimies pie netstat komandas 09.nodaļā, kur to lietosim lai pārbaudītu maršrutēšanas tabulu un 13.nodaļā, kur izmantosim modificētu versiju, lai redzētu aktīvās multiraides grupas.

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/04/10 18:58
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts