01.04 Interneta adreses

Katram interneta interfeisam jābūt ar unikālu Interneta (IP) adresi. Šīs adreses ir 32-bitu skaitļi. Tai vietā lai lietotu plakanu adrešu telpu, tās numurējot 1,2,3 utt., Interneta adreses ir strukturētas. Attēls 1.5 parāda piecas dažādas Interneta adrešu klases:

Šīs 32-bitu adreses parasti pieraksta kā četrus skaitļus decimālpierakstā - katrs skaitlis atbilst vienam adreses baitam. To sauc par punktēto decimālpierakstu. Piemēram, B klases adrese grāmatas autora galvenajam datoram ir 140.252.13.33.

Vieglākais veids, kā atšķirt dažādas adrešu klases ir aplūkot pirmo skaitli adresē, kas dota punktēti decimālajā pierakstā. Attēls 1.6 parāda dažādās klases, kur pirmais skaitlis dots trekniem burtiem.

Unknown macro: picture.Attēls 1.5: Piecas Interneta adresu klases

KlaseIntervāls
A no 0.0.0.0 līdz 127.255.255.255
B no 128.0.0.0 līdz 191.255.255.255
C no 192.0.0.0 līdz 223.255.255.255
D no 224.0.0.0 līdz 239.255.255.255
E no 240.0.0.0 līdz 247.255.255.255
Attēls 1.6: Intervāli dažādu klašu IP adresēm

Svarīgi uzsvērt, ka daudzmāju mītnei būs vairākas IP adreses - viena katram interfeisam. Tā kā katram interfeisam Internetā jābūt ar unikālu IP adresi, jābūt centralizētai iestādei, kas piešķir šīs adreses tīkliem, kas pieslēgti Internetam. Šo iestādi sauc par Internet Network Information Center jeb InterNIC. InterNIC piešķir tikai tīkla ID'us. Mītņu ID'u piešķiršana jāveic sistēmas administratoram.

Interneta reģistrēšanās servisi (IP adreses un DNS domēnvārdi) kādreiz bija NIC,

InterNIC sastāv no 3 daļām - reģistrēšanās servisi (

Ir 3 IP adresu tipi - vienraides (domāts vienai mītnei), apraides (domāts visām mītnēm dotajā tīklā) un multiraides (domāts mītņu kopai, kas pieder muliraides grupai). 12.nodaļā un 13.nodaļā apraidi un multiraidi iztirzāsim sīkāk.

3.4.nodaļā paplašināsim IP adrešu aprakstu, lai ietvertu apakštīklus, pēc tam kad būs aprakstīta IP maršrutēšana.3.9.attēls parāda dažus IP adrešu speciālgadījumus, kur mītnes vai tīkla IDu baiti satur tikai nuļļu vai tikai vieninieku bitus.

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/03/18 22:13
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts