03.04. Apakštīklu adresācija

Visām mītnēm mūsdienās ir jāatbalsta apakštīklu adresācija (RFC 950 [Mogul and Postel 1985]). Tai vietā lai IP adresi vienkārši uzlūkotu kā tīkla ID'u un mītnes ID'u, mītnes ID'u papildus iedala apakštīkla ID'ā un mītnes ID'ā.

Tas jādara tāpēc, ka A un B klases adresēm ir pārāk daudz bitu mītnes ID'am: attiecīgi 224-2 un 216-2. Tik daudz mītņu vienā tīklā nemēdz būt. (#picref("f_1_5.gif", "1.5.attēls") parāda dažādo IP adrešu klašu formātus.) Abās izteiksmēs atņemam 2, jo mītnes ID'i ar visiem nulles bitiem un visiem vieninieku bitiem nav derīgi.

Pēc tam, kad no InterNIC saņemts IP tīkla ID's, lokālās sistēmas administrators var izlemt vai apakštīkloties vai nē, un ja jā, tad cik daudzus bitus piešķirt apakštīkla ID'am un cik - mītnes ID'am. Piemēram, šajā grāmatā aprakstītajam internetam ir B klases tīkla adrese (

#pic("f_3_5.gif", "400") 3.5.attēls: B klases adreses apakštīklošana

Šis iedalījums atļauj 254 apakštīklus ar 254 mītnēm vienā apakštīklā.

Daudzi administratori izmanto dabisko 8-bitu robežu B klases 16-bitu mītnes ID'ā kā apakštīkla adreses robežu. Tādā veidā ir vieglāk noteikt apakštīkla ID'u no punktētā decimālpieraksta, bet nekur nav prasības, ka apakštīkla robežai A klases vai B klases adresēm būtu jābūt uz baitu robežas.

Vairums apakštīklošanās piemēru to apraksta, izmantojot B klases adreses. Apakštīklošanās ir atļauta arī C klases adresēm, bet tad ir mazāk bitu, ar ko strādāt. Apakštīklošanos reti demonstrē ar A klases adresēm, jo ir ļoti maz A klases adrešu (vairums A klases adrešu toties ir apakštīklotas).

Apakštīklošanās noslēpj iekšējās tīkla organizācijas nianses (uzņēmuma vai universitātes ietvaros) no ārējiem maršrutētājiem. Izmantojot mūsu piemērā aplūkoto tīklu, visām IP adresēm ir B klases tīkla ID's

#pic("f_3_6.gif", "400") 3.6.attēls: Vairāku

Šajā zīmējumā esam apzīmējuši vairumu maršrutētāju ar simbolu Rn, kur n ir apakštīkla numurs. Mēs parādām maršrutētājus, kuri savieno šos apakštīklus kopā ar deviņām sistēmām no #picref("f_COVER_1.gif","attēla uz grāmatas iekšējā vāka"). Ethernet'i ir attēloti ar resnākām līnijām un punkta-punkta datuposmi - kā raustītas līnijas. Mēs neparādām visas mītnes dažādajos apakštīklos. Piemēram uz

Vienas 30 apakštīklus apvienojošas B klases adreses priekšrocība salīdzinot ar 30 atsevišķām C klases adresēm ir tā, ka apakštīklošanās samazina Interneta maršrutēšanas tabulu izmēru. Fakts, ka B klases adrese

Lai parādītu, ka apakštīklošanās nav noslēpta no maršrutētājiem pašā apakštīklā, pieņemsim, ka #picref("f_3_6.gif", "3.6.attēlā") datagramma ierodas vārtejā no Interneta ar galamērķa adresi

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/04/07 18:32
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts