Pielikums E: Konfigurējamas TCP/IP opcijas

Daudzas TCP/IP funkcijas un īpašības pareizi jāapraksta ar apzīmējumu "tas ir atkarīgs no konfigurācijas". Tipiski piemēri - vai UDP kontrolsummas ir iespējotas (11.03.nodaļa), vai galamērķa IP adreses ar to pašu tīkla identifikatoru bet citu apakštīkla identifikatoru ir lokālas vai nelokālas (18.4.nodaļa), un vai virzītās apraides tiek pārsūtītas tālāk vai nē (12.03.nodaļa). Sistēmas administrators var izmainīt daudzus konkrētas TCP/IP implementācijas raksturlielumus. 

Šajā pielikumā minēsim konfigurējamās opcijas dažādām TCP/IP implementācijām, kuras tikušas izmantotas grāmatā. Kā varēja sagaidīt, katrs piegādātājs rīkojas atšķirīgi no citiem. Tomēr šajā pielikumā var gūt priekšstatu par tiem parametru tipiem, ko dažādās implementācijās ir atļauts izmainīt. Dažas opcijas, kuras ir ļoti atkarīgas no konkrētās implementācijas, piemēram apakšējā ūdens atzīme atmiņas buferu dīķim, te nav aprakstītas. 

Šos mainīgos aprakstām tikai informatīviem mērķiem. To precīzi nosaukumi, noklusētās vērtības, skaidrojumi var mainīties no viena laidiena uz nākošo. Vienmēr pārbaudiet sava piegādātāja dokumentāciju (vai patraucējiet viņu ar lūgumu piegādāt šādu dokumentāciju), lai iegūtu autoritatīvu informāciju par šiem mainīgajiem. 

Šajā pielikumā neapskatīsim inicializāciju, kas notiek ikreiz, kad sistēmu atsāknē; katras tīkla saskarnes inicalizāciju, izmantojot ifconfig (IP adreses, apakštīkla maskas uzstādīšana, utml.), statisku maršrutu ierakstīšana maršrutēšanas tabulās, utml. Tai vietā šis pielikums koncentrējas uz tām konfigurējamām opcijām, kuras iespaido TCP/IP darbību. 

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/04/05 12:09
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts