09.04. Pārsūtīt vai nepārsūtīt

Esam vairākas reizes minējuši, ka mītnes nepārsūta IP datagrammas, ja vien tas nav īpaši konfigurēts kā maršrutētājs. Kā veikt šo konfigurēšanu? 

Vairums no Bērklija atvasināto implementāciju paredz kodola mainīgo, ko sauc par ipforwarding vai līdzīgi (sk. Pielikumu E). Dažas sistēmas (BSD/386 un SVR4, piemēram) pārsūta datagrammas tikai tad, ja šis mainīgais nav nulle. SunOS 4.1.x paredz trīs vērtības šim mainīgajam: -1 nozīmē, ka nevajag pārsūtīt un nevajag mainīt šī mainīgā vērtību, 0 nozīmē - nepārsūtīt, bet uzstāda pagaidu vērtību 1 un ļauj pārsūtīšanu tad, ja darbojas divas vai vairākas tīklu saskarnes. Savukārt vērtība 1 nozīmē - vienmēr pārsūtīt. Solaris 2.x darbojas līdzīgi, vienīgi izmanto vērtības 0 (nekad nepārsūtīt), 1 (vienmēr pārsūtīt), un 2 (pārsūtīt tikai tad, ja darbojas divas vai vairāk saskarnes).

Vecākas 4.2BSD mītnes pārsūtīja datagrammas pēc noklusēšanas, kas izraisīja daudz problēmu nepareizi konfigurētām sistēmām. Šī iemesla dēļ, kodola opcijai jābūt vienmēr uzstādītai uz "nekad nepārsūtīt" ("never forward"), izņemot, ja administrators specifiski atļauj pārsūtīšanu. 

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/08/02 21:49
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts