01.05. Domēnvārdu sistēma

Lai gan tīkla intefeisi uz mīnes (un tātad arī pati mītne) ārējai pasaulei ir atrodams pēc IP adreses, cilvēkam vieglāk iegaumēt mītes nosaukumu. TCP/IP pasaulē Domēnvārdu sistēma jeb DNS ir sadalīta datubāze, kura nodrošina attēlojumu starp IP adresēm un mītņu nosaukumiem. 14. nodaļa detalizēti aplūko DNS. Pagaidām mums jāzina vienīgi tas, ka ikviena lietotne var izsaukt stardartfunkciju, kas apskata IP adresi (vai adreses), kas atbilst dotajai mītnei. Līdzīga funkcija nodrošina apgriezto meklēšanu - pēc dotas IP adreses atrod atbilstošo mītnes nosaukumu. 

Vairums lietojumprogrammu, kurām var nodot DNS vārdu kā argumentu, ņem pretī arī IP adresi. Piemēram, kad 4.nodaļā lietosim Telnet klientu, vienā gadījumā lietosim mītnes nosaukumu, citā gadījumā - IP adresi. 

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/03/19 17:51
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts