Tipogrāfiskie apzīmējumi

Attēlojot interaktīvu ievadi un izvadi parādām lietotāja rakstīto ievadi ar trekniem burtiem un datora izvadi šādā drukā. Komentārus pievienojam kursīvā.

bsdi % telnet svr4 discard   connect to the discard server
Trying 140.252.13.34...       this line and next output by Telnet client
Connected to svr4.

Vienmēr rakstām sistēmas vārdu kā daļu no čaulas uzvednes (mūsu piemērā bsdi), lai parādītu, kurā mītnē šo komandu izpildīja.

Visā grāmatā izmantosim izceltas teksta rindkopas līdzīgas šai, lai rakstītu vēsturiskas atkāpes vai implementācijas nianses

Mēs dažreiz atsaucamies uz pilnu komandas aprakstu UNIX'a dokumentācijā kā ifconfig(8). Šis apzīmējums, t.i. komandas nosaukums aiz kura dots skaitlis iekavās, ir parastais veids, kā atsaukties uz UNIX'a komandām. Skaitlis iekavās ir nodaļas numurs UNIX'a dokumentācijā jeb "manual page" priekš attiecīgās komandas, kur var atrast papildu informāciju. Diemžēl ne visas UNIX'a sistēmas organizē savu dokumentāciju vienādā veidā, raugoties uz nodaļu numuriem, kas veltīti dažādu komandu kombinācijām. Mēs izmantosim BSD-stilā dotus nodaļu numurus (kas ir tie paši arī no BSD atvasinātām sistēmām, piemēram, SunOS 4.1.3), bet Jūsu sistēmas dokumentācija var būt izkārtota arī citādi. 

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/05/14 21:08
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts