Vāka zīmējumi

#pic("f_COVER_1.gif", "500")

#pic("f_COVER_2.gif", "500")

Autortiesības/Copyright

UNIX is a technology trademark of X/Open Company, Ltd.

The publisher offers discounts on this book when ordered in quantity for special sales. For more information please contact:

Corporate & Professional Publishing Group

Addison-Wesley Publishing Company

One Jacob Way

Reading, Massachusetts 01867

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Stevens, W. Richard

TCP/IP Illustrated: the protocols/W. Richard Stevens.

p. cm. — (Addison-Wesley professional computing series)

Includes bibliographical references and index.

ISBN 0-201-63346-9 (v.1)

1.TCP/IP (Computer network protocol) I. Title. II. Series.

TK5105.55S74 1994

004.6'2—dc20

Copyright © 1994 Addison Wesley Longman, Inc.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of the publisher. Printed in the United States of America. Published simultaneously in Canada.

Text printed on recycled and acid-free paper

14 1516171819 MA 02 01 00 99

14th Printing July 1999

Atsauksmes par grāmatu "TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols"

— Robert A. Ciampa, Network Engineer, Synernetics, division of 3COM
Šī grāmata noteikti kļūs par svētajiem rakstiem priekš TCP/IP programmētājiem un lietotājiem. Jau dažu minūšu laikā, kopš sāku lasīt šo grāmatu, es sastapu vairākus scenārijus, kuri agrāk bija paklupinājuši gan manus kolēģus, gan mani. Stevens atklāj daudzus noslēpumus, ko reiz cieši sargāja izvairīgie tīklošanās meistari. Būdams TCP/IP protokolu implementētājs jau vairākus gadus, es uzskatu šo par neapstrīdami labāko grāmatu, kas līdz šim iznākusi.
— Steven Baker, Networking Columnist, Unix Review
Lai gan visas Stevens'a grāmatas ir lasāmas un tehniskā ziņā izcilas, šis jaunais darbs ir apbrīnojams. Lai gan ir daudzas grāmatas, kuras apraksta TCP/IP protokolus, Stevens sniedz tādu dziļuma pakāpi un realitātē balstītas nianses, kādu konkurentiem nav. Viņš ļauj lasītājam iejusties TCP/IP pasaulē, izmantojot vizuālu pieeju un parāda protokolus darbībā.
— Bob Williams, V.P. Marketing, NetManage, Inc.
TCP/IP Illustrated, Volume 1 ir lieliska uzziņu grāmata izstrādātājiem, tīklu administratoriem un ikviena, kam jāsaprot TCP/IP tehnoloģija. TCP/IP Illustrated ir visaptverošs, pārklājot TCP/IP tēmas, dodot pietiekami daudz nianšu, lai apmierinātu ekspertus, un vienlaikus pietiekami ievadmateriāla un komentāru iesācējiem.
— Walter Zintz, UnixWorld
... būtiskā atšķirība ir tā, ka Stevens vēlas gan pastāstīt par protokoliem, gan arī tos parādīt. Viņa galvenie mācīšanas rīki ir tieši skaidrojumi, vingrinājumi nodaļu beigās, diagrammas, kas baitu pa baitam parāda sākumposmus(headers) utml., kā arī trafika izdrukas kā piemēri.
— Peter M. Haverlock, Consultant, IBM TCP/IP Development
Daudz labāk nekā vienīgi teorija... W.Richard Stevens ņem par pamatu daudzu mītņu konfigurāciju un izmanto to kā ceļojumu aprakstu par TCP/IP piemēriem ar ilustrācijām. "TCP/IP Illustrated, Volume 1" ir balstīts uz praktiskiem piemēriem, kas nostiprina teoriju - tādējādi atšķirot šo grāmatu no citām par šo pašu tēmu un padarot to gan lasāmu, gan informējošu.
— Elizabeth Zinkann, Sys Admin
Diagrammas, ko viņš lieto, ir izcilas, un rakstības stils skaidrs un lasāms. Īsi sakot, Stevens ir sarežģītu tēmu padarījis viegli saprotamu. Šī grāmata pelna ikviena uzmanību. Lūdzu to lasīt un turēt pa rokai grāmatplauktā.
— Scott Bradner, Consultant, Harvard University OIT/NSD
W. Richard Stevens ir uzrakstījis labu mācību un uzziņas darbu. Materiāls ir labi izkārtots un ļoti skaidri uzrakstīts; kā jau virsraksts norāda - ar daudzām lieliskām ilustrācijām, kuras atklāj slēptās nianses loģikai un darbībai protokolos IP, TCP un visiem blakuslomu tēlotājiem - protokoliem un lietotnēm.

Veltījums

Brian'am Kernighan'am un John'am Wait'am par viņu iedrošinājumu, ticību un atbalstu pēdējo 5 gadu laikā.

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/05/14 16:49
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts