11.02. UDP sākumposms

11.2.attēls parāda laukus UDP sākumposmā. #pic("f_11_2.gif", "300") 11.2.attēls: UDP protokola sākumposms

Portu numuri norāda sūtītājprocesu un saņēmējprocesu. #picref("f_1_8.gif", "1.8.attēlā") mēs parādījām, ka TCP un UDP izmanto galamērķa porta numuru, lai demultipleksētu ienākošos datus no IP. Tā kā IP jau ir demultepleksējis ienākošo IP datagrammu uz TCP vai UDP (atkarībā no protokola vērtības IP sākumposmā), tas nozīmē, ka TCP portu numurus skatās TCP un UDP portu numurus - UDP. TCP portu numuri ir neatkarīgi no UDP portu numuriem.

Neraugoties uz šo neatkarību, ja kādu labi pazīstamu servisu var piegādāt gan TCP, gan UDP, porta numuru parasti izvēlas to pašu abiem transporta slāņiem. Tas tiek darīts ērtības labad un tā nav šo protokolu prasība.

UDP garuma lauks ir UDP sākumposma un UDP datu kopējais garums baitos. Minimālā vērtība šim laukam ir 8 baiti (var sūtīt UDP datagrammu ar 0 baitiem datu). Šis UDP garums ir pārpalicīgs. IP datagramma satur savu kopgarumu baitos (#picref("f_3_1.gif", "3.1.attēls")), tādēļ UDP datagrammas garums ir šis IP datagrammas kopējais garums mīnus IP sākumposma garums (ko uzdod sākumposma garuma lauks #picref("f_3_1.gif", "3.1.attēlā")).

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/04/02 08:55
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts