09.07. Kopsavilkums

IP maršrutēšana ir fundamentāla īpašība ikvienai sistēmai, kura atbalsta TCP/IP - gan mītnēm, gan maršrutētājiem. Maršrutēšanas tabulas ieraksti ir vienkārši: līdz 5 biti karodziņiem, galamērķa IP adrese (mītne, tīkls, vai noklusētais ieraksts), nākamā lēciena maršrutētāja IP adrese (netiešam maršrutam), vai lokālās saskarnes IP adrese (tiešam maršrutam), kā arī norāde uz lokālo saskarni, ko izmantot. Mītņu ierakstiem vienmēr ir priekšroka, salīdzinot ar tīklu ierakstiem, kuriem savukārt ir priekšroka, salīdzinot ar noklusētajiem ierakstiem. 

Maršrutēšanas tabulas pārmeklēšana notiek katrai IP datagrammai, kuru sistēma vai nu ģenerē, vai pārsūta, un šo tabulu var mainīt maršrutēšanas dēmons vai ICMP virzienmaiņas ziņojumi. Pēc noklusēsanas sistēmai nekad nevajag pārsūtīt datagrammu, ja vien tā nav atklāti konfigurēta to darīt. Statiskus maršrutus var ievadīt, izmantojot route komandu, un var lietot jaunākus ICMP maršrutētāju atrašanas ziņojumus, lai inicializētu un dinamiski labotu noklusētos tabulas ierakstus. Mītnes var sākt darbu ar vienkāršu maršrutēšanas tabulu, ko dinamiski labo ar ICMP virzienmaiņas ziņojumiem, kurus mītne saņem no sava noklusētā maršrutētāja. 

Mūsu diskusija šajā nodaļā koncentrējās uz to, kā viena sistēma izmanto savu maršrutēšanas tabulu. Nākamajā nodaļā aplūkojam, kā maršrutētāji savstarpēji apmaina maršrutēšanas informāciju. 

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/08/02 22:08
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts