01.17. Kopsavilkums

Šī nodaļa bija caurskrējiens TCP/IP protokolu komplektam, kurā ieviesti daudzi jēdzieni un protokoli, ko sīkāk apspriedīsim turpmākajās nodaļās. 

TCP/IP protokolu komplekta četri slāņi ir datu posma slānis, tīkla slānis, transporta slānis un lietojumu slānis, un minējām katram no tiem atšķirīgās funkcijas. TCP/IP atšķirība starp tīkla slāni un transporta slāni ir būtiska: tīkla slānis (IP) nodrošina posmveida servisu, bet transporta slāņi (TCP un UDP) nodrošina galapunktu servisu

Par internetu (ar mazo burtu) sauc tīklu kopumu. Parasts struktūrelements internetam ir maršrutētājs, kurš sasaista tīklus IP slānī. Internets (ar lielo burtu) ir tāds internets, kurš aptver visu zemeslodi un sastāv no vairāk nekā 10000 tīkliem un vairāk nekā miljons datoriem. 

Internetā katru saskarni identificē unikāla IP adrese, lai gan lietotāji parasti lieto mītnes nosaukumus nevis IP adreses. Domēnvārdu Sistēma nodrošina dinamisku attēlojumu starp mītnes vārdiem un IP adresēm. Portu numurus lieto, lai identificētu lietotnes, kuras sazinās viena ar otru, un esam arī apgalvojuši, ka serveri parasti lieto labi zināmos portu numurus, toties klienti lieto gaistošus portus.

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/04/05 11:37
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts