01.14. TCP/IP implementācijas

Faktiskais standarts TCP/IP implementācijām nāk no Datorsistēmu Pētniecības grupas (Computer Systems Research Group) Kalifornijas universitātē, Bērklijā (University of California at Berkeley). Vēsturiski to izplata kopā ar 4.x BSD sistēmu (Berkeley Software Distribution), un ar "BSD Networking Releases." Šis pirmkods ir bijis sākumpunkts daudzām citām implementācijām. 

1.10.attēls parāda dažādu BSD laidienu hronoloģiju, norādot svarīgas TCP/IP funkcijas. BSD Networking Releases, kuras norādītas kreisajā pusē ir publiski pieejami pirmkoda laidieni, kuri satur visu tīklošanās kodu: gan pašus protokolus, gan daudzas lietotnes un utilītprogrammas, piemēram Telnet un FTP. 

Šajā grāmatā lietosim jēdzienu "Bērklijveida implementācija" (Berkeley-derived implementation), lai apzīmētu izplatītāju implementācijas, piemēram, SunOS 4.x, SVR4 un AIX 3.2, kuras sākotnēji tika veidotas no Bērklija pirmkoda. Šīm implementācijām ir daudz kopīga, reizēm ieskaitot vienas un tās pašas kļūdas!

#pic("f_1_10.gif", "400") 1.10.attēls: Dažādi BSD laidieni ar svarīgākajām TCP/IP funkcijām

Liela daļa jaunās pētniecības par Internetu joprojām attiecas uz Bērklija sistēmu - jauni pārblīves vadības algoritmi (21.7.nodaļa), multiraide (12.4.nodaļa), garās resnās caurules modifikācijas (24.3.nodaļa), utml. 

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/04/05 11:05
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts