01.12. Vienkārši standarta servisi

Ir daži vienkārši standarta servisi, ko piedāvā gandrīz katra implementācija. Šajā grāmatā izmantosim dažus no šiem servisiem, it īpaši ar Telnet (vai SSH) klientu. 1.9.attēls apraksta šos servisus. Varam redzēt no šī attēla, ka reizēm vienu un to pašu servisu var piegādāt gan pa TCP, gan pa UDP, tad abus portu numurus parasti izvēlas vienādus. 

Ja pārbaudām portu numurus šiem standarta servisiem un arī citiem standarta TCP/IP servisiem (Telnet, FTP, SMTP, utt.), vairums ir nepāru skaitļi. Tas radies vēsturiski, jo šie portu numuri tikuši atvasināti no NCP portu numuriem (NCP - Tīkla Vadības Protokols, kurš bija TCP priekštecis ARPNET transporta slānī. NCP bija simplekss nevis pilns duplekss, tādēļ katrai lietotnei vajadzēja divus savienojumus, un tai rezervēja pāru-nepāru numuru pāri. Kad par standartiem transporta slāņa protokoliem kļuva TCP un UDP, lietotnei vajadzēja tikai vienu porta numuru, tādēļ sāka izmantot nepāru portu numurus no NCP

#pic("f_1_9.gif", "500") 1.9.attēls: Vienkārši standarta servisi, ko piedāvā vairums implementāciju

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/04/05 06:18
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts