01.10. Standartizācijas process

Kurš vada TCP/IP protokolu komplekta attīstību, apstiprina jaunus standartus? Ir pavisam četras grupas, kuras atbild par Interneta tehnoloģiju. 

  1. Interneta apvienība (The Internet Society) (ISOC) ir profesionāla apvienība, kas veicina un atvieglo Interneta evolūciju un attīstību tam kļūstot par globālu pētniecības un telekomunikāciju infrastruktūru. 
  2. Interneta Arhitektūras Valde (The Internet Architecture Board) (IAB) ir tehniskās uzraudzības un koordinācijas struktūra. To veido apmēram 15 brīvprātīgie starptautiskā līmenī, dažādu nozaru pārstāvji. Viņi ir galainstance tehniskajiem izvērtējumiem un Interneta standartu rediģēšanai. IAB ir apakšstruktūra no ISOC. 
  3. Interneta Inženierijas Darba Grupa (The Internet Engineering Task Force) (IETF) ir īstermiņa grupa, kas orientēta uz standartu izstrādi, kas iedalīta 9 virzienos (lietotnes, maršrutēšana un adresācija, drošība, utt.). IETF veido specifikācijas, kuras kļūst par Interneta standartiem. Papildus ir izveidota Interneta Inženierijas Vadības Komiteja (Internet Engineering Steering Group) (IESG), lai palīdzētu IETF priekšsēdētājam. 
  4. Interneta Pētniecības Darba Grupa (Internet Research Task Force) (IRTF) veic ilgtermiņa pētniecības projektus. 

Gan IRTF, gan IETF atrodas IAB pakļautībā. [Crocker 1993] sniedz papildu informāciju par standartizcāijas procesu Internetā, kā arī apraksta tā agrīno vēsturi. 

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/04/04 15:38
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts