01.07. Demultipleksēšana

Kad mītne galamērķī saņem Ethernet'a kadru, tas virzās augšup pa protokolu steku un katra protokola komponents novāc savu sākumposmu. Katrs protokola komponents izpēta noteiktus laukus savā iesākumā, lai noskaidrotu, kurš komponents nākamajā slānī uz augšu saņems datus. Šo procesu sauc par demultipleksēšanu. 1.8.attēls parāda, kā tas notiek. 

#pic("f_1_8.gif", "400") 1.8.attēls: Saņemtā Ethernet'a kadra demultipleksēšana

Pareizs protokola kastīšu "ICMP" un "IGMP" novietojums vienmēr rada grūtības. #picref("f_1_4.gif", "1.4.attēlā") mēs parādījām, ka tie ir vienā slānī ar IP, jo tie ir IP palīgi. Bet šeit mēs parādām tos virs IP, lai vēlreiz uzsvērtu, ka ICMP un IGMP ziņojumi ir iekapsulēti IP datagrammās.

Mums ir līdzīga problēma ar kastēm "AR" un "RARP". Šeit mēs parādām tos virs Ethernet'a ierīces draivera, jo viņiem abiem ir savi Ethernet'a kadru tipi - tāpat kā IP datagrammām. Bet #picref("f_2_4.gif", "2.4.attēlā") mēs parādīsim, ka ARP ir daļa no Ethernet'a ierīces draivera zem IP, jo šajā vietā ARP loģiski iederas.

Jebkurā gadījumā ir jāsaprot, ka slāņos izkārtoto protokolu kastīšu zīmējums nav un nevar būt perfekts. 

Kad detalizēti aprakstīsim TCP, redzēsim, ka tas patiesībā demultipleksē ienākošos segmentus, izmantojot adresāta porta numuru, avota IP adresi un avota porta numuru. 

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/04/03 20:22
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts