Pielikums D: Dažu vingrinājumu atrisinājumi

1.nodaļa

  • 1.1. Vērtība ir 27-2 (126) plus 214 - 2 (16,382) plus 221 - 2 (2,097,150). T.i. kopā ir 2,113,658. Katrā izteiksmē jāatņem 2, jo tīkla ID, kuram ir visi nuļļu biti vai visi vieninieku biti, ir nederīgs.
  • 1.2. Sk. D.1.attēlu, kur dots grafiks ar vērtībām līdz 1993.g. augustam. #pic("f_D_1.gif", "300") D.1.attēls: NSFNET'am pieteikto tīklu skaits Punktētā līnija novērtē, ka lielākais iespējamais tīklu skaits tiks sasniegts 2000.gadā, pieņemot, ka turpinās eksponenciālā augšana.
  • 1.3 "Esi liberāls, saņemot datus, un konservatīvs, tos nosūtot" ("Be liberal in what you accept, and conservative in what you send.")
Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/04/04 18:09
    
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.