Pielikums D: Dažu vingrinājumu atrisinājumi

1.nodaļa

  • 1.1. Vērtība ir 27-2 (126) plus 214 - 2 (16,382) plus 221 - 2 (2,097,150). T.i. kopā ir 2,113,658. Katrā izteiksmē jāatņem 2, jo tīkla ID, kuram ir visi nuļļu biti vai visi vieninieku biti, ir nederīgs.
  • 1.2. Sk. D.1.attēlu, kur dots grafiks ar vērtībām līdz 1993.g. augustam. #pic("f_D_1.gif", "300") D.1.attēls: NSFNET'am pieteikto tīklu skaits Punktētā līnija novērtē, ka lielākais iespējamais tīklu skaits tiks sasniegts 2000.gadā, pieņemot, ka turpinās eksponenciālā augšana.
  • 1.3 "Esi liberāls, saņemot datus, un konservatīvs, tos nosūtot" ("Be liberal in what you accept, and conservative in what you send.")
Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/04/04 18:09
    

Tips

You can click on the arrows next to the breadcrumb elements to quickly navigate to sibling and children pages.

Need help?

If you need help with XWiki you can contact: