06.07. Kopsavilkums

Šajā nodaļā aplūkojām Interneta Vadības Ziņojumu Protokolu - ikvienas implementācijas obligātu sastāvdaļu. #picref("f_6_3.gif","6.3.attēls") uzskaita visus ICMP ziņojumu tipus, kuru vairumu apspriedīsim vēlāk šajā grāmatā. 

Detalizēti aplūkojām ICMP adreses maskas pieprasījumu un atbildi kā arī laikspiedoga pieprasījumu un atbildi. Šie ir tipiski pieprasījuma-atbildes ziņojumu pārstāvji. Abiem ICMP ziņojumiem ir identifikatora (identifier) un virknes numura (sequence number) lauki. Sūtošā lietotne noglabā unikālu vērtību identifikatora laukā, lai atšķirtu starp atbildēm sev pašai un atbildēm uz citiem procesiem. Virknes numura lauks ļauj klientam atpazīt atbildes, kas atnāk uz viņa pieprasījumiem. 

Mēs arī redzējām ICMP nesasniedzamā porta kļūdu, izplatītu ICMP kļūdu. Tas ļauj mums apskatīt informāciju, ko atgriež ICMP kļūda: IP sākumposms un nākamie IP datagrammas 8 baiti, kas izraisīja kļūdu. Šo informāciju vajag ICMP kļūdas saņēmējam, lai zinātu vairāk par kļūdas cēloni. Gan TCP, gan UDP glabā avota un galamērķa portu numurus pirmajos 8 sākumposma baitos šī iemesla dēļ. 

Visbeidzot, mēs stādījām priekšā tcpdump izvadi - šo pašu attēlošanas formātu lietosim arī turpmākajās nodaļās. 

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/05/04 21:31
    
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.