26. telnet un rlogin

26.01 Ievads

Attālinātais logins ir viens no populārākajiem Interneta lietojumiem. Tai vietā, lai ikvienam hostam būtu terminālis pie kura fiziski jānokļūst, mēs varam ielogoties jebkurā hostā un tad attālināti ielogoties jebkurā citā hostā, ja vien, protams, mums ir lietotāja konts uz tā. 

Divas populāras aplikācijas nodrošina attālināto loginu visa veida TCP/IP internetos. 

  1. telnet ir standartaplikācija, ko piedāvā gandrīz ikviena TCP/IP implementācija. Tā strādā starp hostiem arī ja tie lieto dažādas operētājsistēmas. telnet izmanto opciju vienošanos starp klientu un serveri, lai noskaidrotu, kādas iespējas katrs komunikāciju gals var nodrošināt. 
  2. rlogin ir no Bērlija UNIX'a un tika veidots, lai darbotos tikai UNIX sistēmās, bet tagad tas ir noportēts arī uz citām operētājsistēmām. 

Šajā nodaļā aplūkosim gan telnet, gan rlogin. Vispirms aplūkosim rlogin, jo tas ir vienkāršāks. telnet ir viena no senākajām Interneta lietojumprogrammām, kas pastāv kopš 1969.gada ARPANET'ā. Tās vārds ir saīsinājums, kas nozīmē "telekomunikāciju tīkla protokols" (telecommunications network protocol). 

Attālinātais logins izmanto klienta-servera paradigmu. 26.1.attēls parāda tipisku telnet klienta un servera izkārtojumu. (Par rlogin klientu un serveri varētu uzzīmēt līdzīgu attēlu):

#pic("f_26_1.gif", "300") 26.1.attēls: Telnet klienta-servera darbības pārskats

Par šo attēlu jāpiebilst vairākas lietas:

  1. 1. 1. Tiek izmantota tikai viena vienīga TCP konekcija. Ņemot vērā 1. #picref("f_26_1.gif", "26.1.attēlā") parādītas iesvītrotas kastītes, lai apzīmētu to, ka termināļu un pseidotermināļu draiveri līdz ar TCP/IP implementāciju parasti ir operētājsistēmas kodola sastāvdaļa. Savukārt telneta klients un serveris bieži vien ir lietotāju aplikācijas.
  2. Uz servera hosta ir attēlota logina čaula, lai uzsvērtu to, ka mums jāpielogojas serverim. Mums jābūt lietotāja kontam uz servera sistēmas - gan lietojot

    Ir interesanti salīdzināt

    #pic("f_26_2.gif", "300") 26.2.attēls: Salīdzinājums starp

Jaunu opciju nemitīgā pievienošana liek telnet implementācijai augt lielākai, kamēr rlogin paliek salīdzinoši vienkāršs un stabils. 

Attālinātais logins nav liela apjoma datu pārsūtīšanas aplikācija. Kā jau minējām, abas galu sistēmas parasti apmainās ar daudzām mazām paketēm. [Paxson 1993] konstatē, ka attiecība starp baitiem, ko sūta klients (t.i. lietotājs, kurš ievada informāciju terminālī) pret tiem baitiem, ko serveris sūta atpakaļ ir aptuveni 1:20. Tam iemesls ir tāds, ka mēs ievadām īsas komandas, kuras bieži ģenerē lielu izvadi. 

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/03/22 09:07
    

Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

Shortcuts