30. Citi TCP/IP lietojumi

30.01 Ievads

Šajā nodaļā aprakstām papildu TCP/IP aplikācijas, ko atbalsta daudzas šī protokolu steka implementācijas. Dažas ir vienkāršas un viegli izstāstāmas (piemēram, finger un whois), savukārt citas ir visai sarežģītas (X-logu sistēma). Šeit dots tikai īss aplikāciju apraksts, koncentrējot uzmanību uz to, kā tās izmanto TCP/IP protokolu. 

Papildus tam, sniegts pārskats par dažiem Interneta resursu atrašanas rīkiem. Šie rīki palīdz mums atrast ceļu Internetā, meklējot resursus, kuru atrašanās vieta un precīzs vārds nav zināms. 

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/03/21 15:00
    
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.