30. Citi TCP/IP lietojumi

30.01 Ievads

Šajā nodaļā aprakstām papildu TCP/IP aplikācijas, ko atbalsta daudzas šī protokolu steka implementācijas. Dažas ir vienkāršas un viegli izstāstāmas (piemēram, finger un whois), savukārt citas ir visai sarežģītas (X-logu sistēma). Šeit dots tikai īss aplikāciju apraksts, koncentrējot uzmanību uz to, kā tās izmanto TCP/IP protokolu. 

Papildus tam, sniegts pārskats par dažiem Interneta resursu atrašanas rīkiem. Šie rīki palīdz mums atrast ceļu Internetā, meklējot resursus, kuru atrašanās vieta un precīzs vārds nav zināms. 

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/03/21 15:00
    

Tips

You can click on the arrows next to the breadcrumb elements to quickly navigate to sibling and children pages.

Need help?

If you need help with XWiki you can contact: