20. TCP masveida datu plūsma

20.01 Ievads

15.nodaļā redzējām, ka TFTP izmanto stop-and-wait protokolu. Datu bloka sūtītājs prasīja apstiprinājumu šim blokam pirms sūtīt nākamo bloku. Šajā nodaļā redzēsim, ka TCP izmanto citu plūsmas kontroles principu, ko sauc par slīdošo logu. Tas ļauj sūtītājam nosūtīt vairākas paketes pirms tas apstājas un gaida apstiprinājumus. Rezultāts ir ātrāka datu pārraide, jo sūtītājam nav jāapstājas un jāgaida apstiprinājumi ikreiz, kad pakete ir izsūtīta. 

Mēs aplūkosim arī TCP protokola PUSH karodziņu, ko esam redzējuši daudzos iepriekšējos piemēros. Aplūkosim arī "slow start" - TCP mehānismu kā nodrošināt datu plūsmu savienojumā, un tad aplūkosim datu caurlaidību

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/03/21 21:41
    
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.