18. TCP konekciju veidošana un beigšana

18.01 Ievads

TCP ir konekciju-orientēts protokols. Pirms kāds no komunikāciju galiem var sūtīt datus otram galam, starp šiem galiem jāizveido konekcija. Šajā nodaļā sīkāk aplūkosim, kā tiek izveidotas un pārtrauktas TCP konekcijas. Šī konekciju veidošana starp abiem galiem atšķiras no bezkonekciju protokola, piemēram UDP. Mēs redzējām 11.nodaļā, ka ar UDP viens komunikāciju gals vienkārši nosūta paketi otram galam bez iepriekšēja rokasspiediena

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/03/21 19:54
    
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.