01.13. Par vārdu 'Internets'

#picref("f_1_3.gif", "1.3.attēlā") parādījām internetu, ko veido divi tīkli - Ethernet's un marķieru aplis. 1.4.nodaļā un 1.9.nodaļā runājām par globālo Internetu un vajadzību centralizēti piešķirt IP adreses (InterNIC) kā ari labi zināmos portu numurus (IANA). Vārda 'internets' nozīme atšķiras atkarībā no tā, vai to raksta ar lielo burtu. 

Ar mazo burtu rakstīts 'internets' nozīmē vairākus kopā savienotus tīklus, kuri izmanto kopīgu protokolu komplektu. 'Internets' ar lielo burtu attiecas uz mītņu kopumu (to ir vairāk nekā miljons) visā pasaulē, kas var sazināties cita ar citu, lietojot TCP/IP. Lai gan 'Internets' ir vienlaikus arī 'internets', pretējs secinājums nav spēkā.

Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2008/04/05 10:58
    
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.
Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [The execution of the [velocity] script macro is not allowed. Check the rights of its last author or the parameters if it's rendered from another script.]. Click on this message for details.